Fotografie workshops op maat

Een privéles(sen) wordt afgestemd op jouw behoefte en kan bestaan uit: 1 op 1 les(sen) basisworkshop een opfris workshop, leren fotoshoppen? Een specifiek thema leren, je kennis over een bepaalde techniek bijspijkeren? Door de individuele begeleiding tijdens de privéles fotografie krijg je 100% aandacht.

Privéles inplannen
De dag, het tijdstip en de duur van de les(sen) worden in overleg besloten. Geef in het formulier alvast aan wat de gewenste datum en tijdstip is.

Tarief privéles
De kosten voor een privéles zijn 60 euro per uur excl btw. Een extra deelnemer meenemen is mogelijk voor 35 euro per uur.

Fotografie cursus gevorderden Middelburg / Zeeland

Docente: Anda van Riet

Duur: 8 lessen van 2½ uur + 1 zaterdag (musea + fotograferen)

maandagavond van 19.30 – 22.00 uur

Aanvang: 4 oktober 2021

Data: 4 oktober, 1november, 29 november, 3 januari, 7 februari, 7 maart , 4 april , 16 mei 2022

Museumbezoek nog in te vullen datum in het voorjaar van 2022.

Aantal plaatsen: maximaal 10

Plaats: Middelburg

Cursusgeld: € 239,00

Deze cursus bestaat uit 8 avonden per cursusjaar en een zaterdag in het voorjaar voor een bezoek aan een museum en een stadswandeling in b.v Antwerpen of Rotterdam.

Je hebt een basiscursus gevolgd of je fotografeert al een tijd. Je kent begrippen als sluitertijd, diafragma en ISO en weet daar ook mee om te gaan. Je wilt je verder gaan verdiepen en ontplooien in de creatieve mogelijkheden.

Fotograferen leer je niet door theorie alleen, maar vooral door het te doen. Daarnaast staat jouw creativiteit als fotograaf centraal.

De cursus geeft je naast kennis en inspiratie, enthousiasme om jouw eigen fotografie naar een hoger niveau te tillen. De cursus bevat theorie en praktijk, aangevuld met korte- en langlopende thuisopdrachten. Aan het eind van het cursusjaar sluiten we af met een eigen samengesteld portfolio.

Vervolgcursus fotografie in Middelburg / Zeeland

Docente: Anda van Riet

Duur: 8 lessen van 2½ uur

Dinsdagavond van 19.30 – 22.00

Aanvang: dinsdagavond 21 september 2021

Data: 21 september, 19 oktober, 16november, 14 december 2021, 11 januari, 15 februari , 15 maart ,12 april 2022

Plaats: Middelburg

Cursusgeld: € 190,00

De vervolgcursus fotografie is een verdieping van de basiscursus fotografie of geschikt voor jou als je al wat langer fotografeert en de basis beheerst. De cursus staat in het teken van het verbeteren van je fotografie. De eerste avond worden meegenomen foto’s besproken. Wat wil je verbeteren aan jouw foto’s, kortom wat wil je in deze cursus leren?

De cursus bevat theorie en praktijk, aangevuld met korte- en langlopende thuisopdrachten. Fotograferen leer je niet door theorie alleen, maar vooral door het te doen.

Daarnaast staat jouw creativiteit als fotograaf centraal. De cursus geeft je naast kennis dus ook inspiratie en enthousiasme om jouw eigen fotografie naar een hoger niveau te tillen.

Basiscursus fotografie

Docent: Kianoosh Gerami

Duur: 8 lessen van 2 uur (om de week)

Donderdagavond 19.30 – 21.30

Aanvang: 9 september 2021

Aantal plaatsen: maximaal 12

Cursusgeld: €175,00

Je camera leren kennen terwijl je leuke opdrachten uitvoert. Dat kan bij Basis cursus fotografie. Technische camerakennis en creativiteit ontmoeten elkaar in deze lessen. Zo ontwikkel je artistieke vrijheid. Je leert over sluitertijd, diafragma, ISO waardes en andere technieken die jouw foto’s kunnen beïnvloeden. Maar ook creatieve aspecten als compositie, licht/donker en lijn komen aan bod. Natuurlijk ontbreken de bekende fotografen niet. Zij dienen als inspiratiebron. Je fotografeert tijdens de les in het atelier samen met de andere cursisten. Thuisopdrachten helpen om te onthouden wat er tijdens de les is behandeld. In deze cursus werk je met je eigen digitale camera. Dit kan een spiegelreflex of systeemcamera zijn. In ieder geval een camera waarop je handmatig de sluitertijd, diafragma en ISO waardes kunt instellen. De cursus is zeer laagdrempelig. Dus doe gewoon mee!

Meer informatie: info@ekgallery.nl
Bel ons: 061 3954870

Inschrijfformulier cursussen

 

Verificatie

Algemene voorwaarden

 artikel definities

in het hiernavolgende wordt verstaan onder:

a. opdrachtnemer:

Anda van Riet gevestigd te Middelburg

artikel 1: toepasselijkheid 

1.1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever.

artikel 2: inschrijvingen 

2.1. de inschrijving voor een cursus geschiedt door: a. het inzenden van een door opdrachtnemer verstrekt inschrijfformulier op de website, b. aanmelding per mail of telefonisch.

2.2. alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.3.opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen.

2.4. inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

artikel 3: annulering en wijziging 

3.1. annulering van een opdracht dient schriftelijk per post of digitaal per email te geschieden. de datum van dit schrijven geldt als bepalend inzake de opzegdatum.

3.2. annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum is tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang kosteloos mogelijk. bij annulering tussen 14 dagen, tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

3.3. indien de cursist door overmacht (zoals hieronder gedefinieerd) de cursus niet kan voltooien, kan de cursist aan opdrachtnemer verzoeken om het cursusgeld voor het onvoltooide deel van de cursus aan hem te restitueren. hiertoe dient de opdrachtgever een schriftelijk verzoek in bij de docent in dit schriftelijke verzoek dient de cursist een duidelijke beschrijving van de overmacht situatie weer te geven. het is uiteindelijk aan de opdrachtnemer om te beoordelen of al dan niet sprake is geweest van overmacht aan de zijde van de deelnemer.

3.4. bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

artikel 4: betaling 

4.1. in beginsel dient de opdrachtgever de gehele factuur uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de startdatum betaald te hebben.

artikel 5: uitvoering van de cursus 

5.1. opdrachtnemer streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is opdrachtnemer hiervoor jegens cursist niet aansprakelijk en heeft cursist geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld de opdrachtnemer zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende les.

BredaPhoto
Community - Art Project in Middelburg doet mee aan BredaPhoto! Winnaars worden bekend gemaakt in maart 2022. Fotografie door Anda van Riet!
Maart 2022
Community - Art Project in Middelburg doet mee aan BredaPhoto! Winnaars worden bekend gemaakt in maart 2022. Fotografie door Anda van Riet!
BredaPhoto
Maart 2022