Fotografie workshops op maat Een privéles(sen) wordt afgestemd op jouw behoefte en kan bestaan uit: 1 op 1 les(sen) basisworkshop een opfris workshop, leren fotoshoppen? Een specifiek thema leren, je kennis over een bepaalde techniek bijspijkeren? Door de individuele begeleiding tijdens de privéles fotografie krijg je 100% aandacht. Privéles inplannen De dag, het tijdstip en de duur van de les(sen) worden in overleg besloten. Geef in het formulier alvast aan wat de gewenste datum en tijdstip is. Tarief privéles De kosten voor een privéles zijn 70 euro per uur excl. btw. Een extra deelnemer meenemen is mogelijk voor 35 euro per uur.

Inschrijfformulier workshops

 

Verificatie

Algemene voorwaarden

 artikel definities in het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. opdrachtnemer: Anda van Riet gevestigd te Middelburg artikel 1: toepasselijkheid  1.1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever. artikel 2: inschrijvingen  2.1. de inschrijving voor een cursus geschiedt door: a. het inzenden van een door opdrachtnemer verstrekt inschrijfformulier op de website, b. aanmelding per mail of telefonisch. 2.2. alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 2.3.opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen. 2.4. inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. artikel 3: annulering en wijziging  3.1. annulering van een opdracht dient schriftelijk per post of digitaal per email te geschieden. de datum van dit schrijven geldt als bepalend inzake de opzegdatum. 3.2. annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum is tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang kosteloos mogelijk. bij annulering tussen 14 dagen, tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht. 3.3. indien de cursist door overmacht (zoals hieronder gedefinieerd) de cursus niet kan voltooien, kan de cursist aan opdrachtnemer verzoeken om het cursusgeld voor het onvoltooide deel van de cursus aan hem te restitueren. hiertoe dient de opdrachtgever een schriftelijk verzoek in bij de docent in dit schriftelijke verzoek dient de cursist een duidelijke beschrijving van de overmacht situatie weer te geven. het is uiteindelijk aan de opdrachtnemer om te beoordelen of al dan niet sprake is geweest van overmacht aan de zijde van de deelnemer. 3.4. bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. artikel 4: betaling  4.1. in beginsel dient de opdrachtgever de gehele factuur uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de startdatum betaald te hebben. artikel 5: uitvoering van de cursus  5.1. opdrachtnemer streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is opdrachtnemer hiervoor jegens cursist niet aansprakelijk en heeft cursist geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld de opdrachtnemer zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende les.