ANDA VAN RIET FOTOGRAFIE

Mijn streven bij het fotograferen is om te komen tot een solide basis van vormtaal. Beeldopbouw, compositie, gebruik van kleur, spelen met scherpte/onscherpte enzovoort, al die factoren leveren een krachtig en dwingend beeld op. De vorm ondersteunt de inhoud.

Sinds 1991 werk ik als freelance fotograaf voor verschillende opdrachtgevers. Ik maak vaak portretten en bedrijfs- en documentaire reportages. Ik heb een voorkeur voor actualiteit. Hoe leven mensen nu? Wat vinden ze belangrijk? Hoe ontwikkelen zich nieuwe omgangsvormen, nieuwe communicatiekanalen. Met de documentaire fotografie wil ik een op feiten berustend verhaal vertellen aan de hand van foto’s.