ANDA VAN RIET FOTOGRAFIE

Omdat ik ervan overtuigd ben dat kunst van onschatbare waarde is voor mens en maatschappij zet ik mijn werk in om de kracht en waarde van kunst(beleving) vast te leggen en te stimuleren. Ik probeer in mijn portretten de integriteit en kwetsbaarheid te vangen. Mijn werk als fotograaf richt zich voornamelijk op documentaire- en portretfotografie.

Sinds 1991 werk ik als freelance fotograaf voor verschillende opdrachtgevers. Ik maak vaak portretten en bedrijfs- en documentaire reportages. Ik heb een voorkeur voor actualiteit. Hoe leven mensen nu? Wat vinden ze belangrijk?
Hoe ontwikkelen zich nieuwe omgangsvormen, nieuwe communicatiekanalen. Met de documentairefotografie wil ik een op feiten berustend verhaal vertellen aan de hand van foto’s.